Burn-out duurzame inzetbaarheid

Stop over burn-out

Ja je leest het goed. Kunnen we een keer stoppen om te praten over burn-out, stress en overspannenheid.

Het is alsof we een huis in brand zien gaan en we praten over de grootte van de vlammen, de kosten die het met zich meebrengt en waar misschien nog snel een branddeur geplaatst kan worden. Ondertussen is het dak door de vlammen bereikt en kunnen alle inspanningen niet tegengaan dat er delen blijvend beschadigd zijn.

En dat is een gemiste kans… een kans die had kunnen zorgen voor 18% meer productiviteit, 12% meer klanttevredenheid en maar liefst 27% minder verzuim. Maar bovenal persoonlijk (werk)geluk en zingeving. Deze situatie krijgt in verhouding maar weinig aandacht, want we praten erg weinig over wanneer er geen stress en burn-out is. Dat is mijns inziens de situatie die je juist wil bereiken! Dat is de situatie die aandacht verdient. 

De tegenhanger van burn-out is bevlogenheid en die levert dus veel op, zowel voor werkgever als werknemer. Het betekent een optimale inzetbaarheid in het nu, maar ook op langere termijn. Bruisende, veerkrachtige, wendbare en productieve werknemers die met plezier naar hun werk komen en gaan. Een win-winsituatie waar veel aandacht voor mag én zou moeten zijn. 

Indien je de factoren in kaart brengt die leiden tot bevlogen werken, kan je pas gericht aan de slag. Dan is het resultaat ook daadwerkelijk inzichtelijk te maken. En laten we duidelijk zijn; ik heb het niet alleen over vitaliteit, zoals we zo vaak zien in onze branche. Vitaliteit is namelijk maar een onderdeel van het grotere geheel. 

De aandacht moet juist gaan naar de samenhang tussen de verschillende factoren die zowel bij werkgever als bij werknemer liggen. Als we daar nu wat vaker over praten, maar vooral mee aan de slag gaan, dan pas kunnen we over burn-out het sein brandmeester geven.

Call Now ButtonBel ons op +31 (0) 85 076 1414