Ziekteverzuim terugdringen, hoe dan?

Schrijver

admin

Onderwerp MaakindustrieZorg
Gepubliceerd op

16 augustus 2022

Het (hoge) verzuimpercentage blijft in veel organisaties een doorn in het oog. De huidige cijfers zijn veelal beïnvloed door COVID-19 maar ook daarvoor was ziekteverzuim een topic. Logisch want het is één van de KPI’s die direct voelbaar zijn. De kosten die ermee gemoeid zijn en de impact op het primaire proces zijn groot. Zeker in sectoren met traditioneel lage marges beïnvloedt de hoogte van het ziekteverzuim de concurrentiepositie.

Brede blik

Stel dat je kind vanwege ziekte niet naar school gaat. In de periode daarvoor slechte cijfers haalde, ruzie maakte met zijn vriendjes en met een lang gezicht naar school ging dan hebben we oog voor alle factoren. We kijken dan naar het geheel van factoren en proberen daar de samenhang in te ontdekken. Hoe anders is dit vaak bij ziekteverzuim. In veel organisaties wordt los gekeken naar het verzuimcijfer. Andere gegevens en cijfers, zoals het verloop van medewerkers, mate van vitaliteit, werkvermogen, betrokkenheid en bevlogenheid worden er vaak niet naast gehouden. Of zelfs niet gemeten.

Bij veel organisaties zien we dat er nog onvoldoende relaties worden gelegd tussen de samenhangende factoren en het verzuimpercentage. Simpelweg omdat veel van deze factoren niet in kaart worden gebracht. De impact van deze factoren zijn vele mate groter dan gedacht. Het zijn geen factoren die wellicht altijd voor de hand liggen zoals betrokkenheid, bevlogenheid en de mogelijkheid om je te kunnen ontwikkelen en ontplooien op het werk.

Begin bij het begin

Wil je met succes en structureel het ziekteverzuim terugdringen? Begin dan bij het begin. Breng eerst de relevante factoren in kaart. Alleen met inzicht in de onderliggende oorzaken van verzuim kan je als organisatie gerichte stappen ondernemen. Samen met je medewerker, want inzetbaarheid blijft toch een gedeelde verantwoordelijkheid.