Bruis DI model

Wat is duurzame inzetbaarheid? In het kort betekent het optimaal, met plezier en vitaal werken tijdens je hele arbeidsleven. Dat heeft namelijk veel voordelen. Er zijn veel factoren die dit beïnvloeden, zowel op het werk als privé. Om deze factoren inzichtelijk te maken hebben we een model ontwikkelt, het Bruis DI model®. Het model laat overzichtelijk zien wat duurzame inzetbaarheid is.

Het model als praktische uitgangspunt

In het model staan de factoren die een invloed hebben op de inzetbaarheid van medewerkers. Het model is opgebouwd uit:

  • Grijs deel: de organisatie
  • Groen deel: de medewerker
  • Gearceerd deel: de dialoog

Klik op het model om meer te weten over de onderdelen.

VITALITEIT VAKBEKWAAMHEID BEVLOGENHEID VEERKRACHT VERBONDENHEID WENDBAARHEID

Return of Investment van Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid valt onder de ‘softe kant’ horen wij weleens. Het tegendeel is waar. Uit onderzoek blijkt dat de inzetbaarheid van medewerkers direct gerelateerd kan worden aan productiviteit, dus ‘harde’ euro’s.

Wil je weten in welke mate er momenteel verspilling van productiviteit plaatsvindt in je organisatie en daarmee hoeveel geld?

Dan kan de KOBADI-tool van TNO daar inzicht in geven.

Bruis is gecertificeerd om de KOBADI-tool in te zetten en maakt graag inzichtelijk welke ROI er voor jouw organisatie te behalen is.

Cultuur en leiderschap

Leiderschap is de motor van de organisatie. Het zorgt ervoor dat zaken wel of juist niet gebeuren. Cultuur en leiderschap zijn sterk met elkaar verbonden. Of duurzame inzetbaarheid een onderwerp is in je organisatie heeft een grote invloed. Het bepaalt of het een gespreksonderwerp is. Ook bepaalt het in welke mate medewerkers zich gestimuleerd voelen om ermee bezig te zijn. En dat heeft een invloed op de mate van eigenaarschap van medewerkers. 

DI-condities

De DI condities is het beleid en de faciliteiten die je als organisatie biedt. De mate van integraliteit van deze onderdelen zijn van invloed op de inzetbaarheid van je medewerkers.

De DI condities zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

  • Ontwikkeling
  • Mobiliteit
  • Arbeidsvit
  • Relatie
  • Medezeggenschap

Dialoog 

In het inzetbaarheidsgesprek komt alles samen. Het gesprek is cruciaal voor een goede afstemming in de behoeftes van de organisatie en de medewerker. Inzetbaarheid is immers maatwerk.

Eigenaarschap 

De medewerker is eigenaar van zijn of haar eigen inzetbaarheid. Dat betekent proactief en zelfkritisch zijn. De mate van inzetbaarheid is afhankelijk van de mate van aanwezigheid van de volgende kenmerken:

Bevlogenheid

Bruisen van energie typeert een bevlogen medewerker. Hij of zij gaat volledig op in het werk en heeft passie voor wat hij of zij doet.

Veerkracht

Een veerkrachtige medewerker typeert zich door om te kunnen gaan met tegenslagen én heeft het vertrouwen, de motivatie en energie om door te gaan.

Vakbekwaamheid

Het voldoen aan de eisen in het werk door de benodigde kennis, competenties en vaardigheden typeert een vakbekwame medewerker. Hij of zij zal zich blijven willen ontwikkelen.

Wendbaarheid

Een wendbare medewerker kan goed omgaan met veranderingen in het werk als gevolg van interne en externe factoren. Hij of zij schikt zich makkelijk in een nieuwe rol.

Verbondenheid

Je kunnen identificeren met de normen en waarden van de organisatie is een kenmerk van een verbonden medewerker. Hij of zij is loyaal naar de organisatie en de collega’s. Deze medewerker heeft hart voor de zaak en dat leidt tot intrinsieke motivatie.

Vitaliteit

Een vitale medewerker herken je door een goede mentale en fysieke gezondheid. De medewerker is proactief om dit te behalen en te behouden.

Dit zijn kenmerken die in de directe beïnvloeding liggen van de medewerker.

Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking