Dit levert voldoen aan de ‘wet verbetering poortwachter’ voor zorgorganisaties op

Schrijver

admin

Onderwerp Zorg
Gepubliceerd op

26 oktober 2022

Het doel van de Wet verbetering poortwachter is om het aantal langdurig zieke medewerkers terug te dringen. De regels en re-integratieverplichtingen die in deze wet zijn opgenomen zijn erop gericht dat de werkgever en medewerker samen zorgen voor een tijdige en adequate re-integratieaanpak. Wanneer de werkgever en de medewerker zich houden aan deze regels en re-integratieverplichtingen dan zullen de best passende re-integratiekansen duidelijk worden. Het is dus belangrijk dat de werkgever en de medewerker samen alle re-integratiekansen bekijken en wanneer mogelijk benutten. De werkgever zal de stappen in de re-integratie zorgvuldig moeten documenteren en de gemaakte keuzes voldoende moeten beargumenteren.  

Download onze gratis whitepaper en lees de drie ‘quick fixes’ om ziekteverzuim te beperken.

Wat zijn de opbrengsten van het voldoen aan deze wetgeving?

1. Kosten besparen

Als alle re-integratiekansen tijdig worden opgespoord en, wanneer mogelijk, worden benut is de kans groter dat een medewerker hervat in duurzaam passend werk. De kans dat de medewerker in de WIA-WGA stroomt is daarmee vele malen kleiner. Als wordt voorkomen dat de medewerker de WIA instroomt dan heeft dit een positief effect op de WGA gedifferentieerde premie voor de werkgever. De werkgever zal dus uiteindelijk minder premie betalen als een medewerker aan het werk blijft en daardoor niet de WIA-WGA instroomt.

2. Voorkomen van een loonsanctie

Als een werkgever en medewerker zich niet aan de regels en re-integratie verplichtingen houden dan riskeert de werkgever een loonsanctie. Dit betekent dat de werkgever naast de twee jaar loondoorbetaling, een verplichting voor een derde jaar loondoorbetaling kan krijgen. Dit derde jaar loondoorbetaling is vaak niet te verhalen op een AOV verzekering voor werknemers, de loonkosten bij een loonactie worden dus vaak niet vergoed door de verzekeraar.

3. Goed werkgeverschap

Wanneer een werkgever zich houdt aan de re-integratieverplichtingen dan geeft dat het signaal af dat de belangen van de medewerkers serieus genomen worden. Daarnaast zorgt het samen naleven van de regels en verplichtingen van de wet verbetering poortwachter ervoor dat de werkgever en medewerker veelvuldig in gesprek zijn met elkaar. Dit leidt, in de meeste gevallen, voor een betere band en het groeien van onderling vertrouwen. Wanneer alle re-integratiekansen zorgvuldig worden bekeken en worden afgewogen zal dit ook worden gezien door collega’s. De inspanningen van de werkgever zullen een positief effect hebben op het beeld van een aantrekkelijke werkgever. In deze tijd van personeelsschaarste is dat van groot belang!

TIP

Schakel tijdig een arbeidsdeskundige in die helpt bij het onderzoeken van de re-integratiemogelijkheden en advies geeft over de te nemen stappen binnen de wet verbetering poortwachter. De arbeidsdeskundigen van Bruis kunnen je hierbij uitstekend van dienst zijn.

Download de drie quick fixes om verzuim in de zorg te beperken

In onze gratis te downloaden whitepaper lees je de drie ‘quick fixes’ om ziekteverzuim in de zorg te beperken. Je ontvangt deze als pdf bestand in je mailbox.

Bruis ondersteunt zorgorganisaties

Binnen de zorgsector hebben we verschillende oplossingen voor jouw vraagstuk. We gaan graag samen aan de slag met jouw vraagstuk.

Of vraag direct een offerte aan