Intrinsieke motivatie

Schrijver

admin

Gepubliceerd op

15 juni 2021

Intrinsieke motivatie is de motivatie die uit de medewerker zelf komt. De medewerker streeft resultaten na omdat hij dit graag wil. Omdat de medewerker dit van binnenuit als belangrijk ervaart, hij het leuk vindt, et cetera. De intrinsiek gemotiveerde medewerker wordt sterk minder, of in het geheel niet gedreven door externe prikkels, de zogenaamde extrinsieke motivatie. Extrinsiek gemotiveerde medewerkers worden gedreven door externe prikkels, bijvoorbeeld beloning of de tegenhanger hiervan straf.

Het hoeft geen uitleg dat intrinsieke motivatie in de meeste gevallen leidt tot de beste uitkomsten. Tot continuïteit. Immers werken mensen met meer plezier.

Pijlers onder intrinsieke motivatie

Er liggen drie pijlers ten grondslag aan intrinsieke motivatie

Onder autonomie verstaan we de vrijheid om het werk naar eigen zicht in te delen. Om besluiten te nemen, de werkvolgorde te bepalen, prioriteiten te stellen et cetera.

Vakbekwaam is de medewerker die zijn of haar functie volledig beheerst. De medewerker heeft de juiste competenties en excelleert in zijn werk.

Het doel van het werk is voor de medewerker belangrijk. Hij ziet een duidelijke meerwaarde van zijn rol en ervaart deze als zinvol. Ook het bijdragen aan de organisatiedoelen draagt bij aan de zingeving.

“Het vergroten van intrinsieke motivatie is geen rocket science.”

Vergroten intrinsieke motivatie

Het is eenvoudig en door elke leidinggevende te realiseren. Het is zaak aan de juiste knoppen te draaien. Hieronder de do’s en de don’ts.

Autonomie

Vakbekwaamheid

Doel/zingeving

Veel succes. Wedden dat het je lukt!