Hoe beperk jij als werkgever de gevolgen bij WIA instroom?

Schrijver

admin

Onderwerp Zorg
Gepubliceerd op

22 november 2022

Het verzuim blijft stijgen in Nederland, voornamelijk in een aantal branches zoals de zorg. Het verzuim in de zorg was gemiddeld 7,04% in 2022 (bron: Vernet) ten opzichte van een gemiddeld verzuim van 5,6% landelijk (bron: CBS).

Gezien de trend van de afgelopen jaren stijgt daarmee ook het aantal WIA-uitkeringen. In 2022 steeg het aantal mensen dat een WIA-uitkering kreeg toegekend met ruim 7% in vergelijking met het jaar daarvoor. Daarvan stegen de toegekende IVA-uitkeringen met 7,5% ten opzichte van 2021 en de WGA met 7%. Wanneer een medewerker instroomt in de WIA-WGA dan heeft dit voor zowel de medewerker als de werkgever grote financiële gevolgen.

Download onze gratis whitepaper en lees de drie ‘quick fixes’ om ziekteverzuim te beperken.

Hoe beperk jij als werkgever de gevolgen bij WIA instroom?

1. Controleer de WIA-beoordeling

Indien een medewerker de WIA-WGA instroomt stijgt de gedifferentieerde premie die doorbelast wordt aan de werkgever. Allereerst is het van belang om na te gaan of het UWV de categorie WIA correct heeft bepaald en de re-integratiemogelijkheden van de (ex)werknemer goed inschat. Het indienen van herzieningsverzoeken, herbeoordelingen of het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures zijn een mogelijkheid.

2. Monitor de arbeidsmogelijkheden

Het is belangrijk om contact te houden met de WGA-gerechtigde. Als zijn of haar situatie veranderd dan kan dat mogelijk effect hebben op de arbeidsmogelijkheden en daarmee kan een wijziging in de uitkering van toepassing zijn. Mogelijkheden voor uitstroom naar WIA <35% arbeidsongeschiktheid of doorstroom naar IVA kunnen worden gemonitord. Ook met de huidige achterstanden is het van belang dat de werkgever de afhandeling van UWV blijft bewaken. Hierdoor kan er fors worden bespaard op de premie Werkhervattingskas.

3. Zet de re-integratie voort

Een WGA-gerechtigde die valt in de klassen 35-80% heeft arbeidsmogelijkheden volgens het UWV. Indien er werkhervatting plaatsvindt binnen de arbeidsmogelijkheden dan heeft dat een effect op de uitkering van betrokkene en daarmee ook op de kosten die doorbelast worden aan de werkgever. Het advies is om de WGA-gerechtigde met arbeidsmogelijkheden te blijven ondersteunen in de re-integratie naar passend werk want het uitvoeren van werk heeft voor alle betrokkene een positief effect. 

4. Beter voorkomen dan genezen

Het voorkomen van de instroom in de WGA is uiteraard het beste en dat begint bij het terugdringen van verzuim. Dit gaat verder dan alleen een curatieve aanpak. Bij een hoog verzuim spelen vaak andere oorzaken mee. Het is belangrijk om de oorzaken van verzuim te onderzoeken en te analyseren en om vervolgens verbeteringen door te voeren binnen de organisatie. In onze gratis whitepaper gaan we in op hoe je verzuim kunt beperken.

Heb je hier hulp bij nodig? Bruis onderzoekt en analyseert de oorzaken van verzuim en formuleert praktische en heldere adviezen. Natuurlijk ondersteunen we ook bij de implementatie van de verbeteringen en meten we de effecten. Dit alles zorgt voor een andere kijk op ziekteverzuim: we zetten in op het voorkomen en kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Daarbij ondersteunen wij praktisch met onze diensten. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@bruis.com.

Download de drie quick fixes om verzuim in de zorg te beperken

In onze gratis te downloaden whitepaper lees je de drie ‘quick fixes’ om ziekteverzuim in de zorg te beperken. Je ontvangt deze als pdf bestand in je mailbox.

Bruis ondersteunt zorgorganisaties

Binnen de zorgsector hebben we verschillende oplossingen voor jouw vraagstuk. We gaan graag samen aan de slag met jouw vraagstuk.

Of vraag direct een offerte aan