De kortste weg naar productiviteitsverbetering. Lees de tips

Schrijver

admin

Onderwerp Algemeen
Gepubliceerd op

16 augustus 2022

Machines, soft- en hardware systemen worden structureel en vaak met behulp van een plan geüpdatet. Hoe zit dit met de inzetbaarheid van medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat de inzetbaarheid op niveau blijft? Dat medewerkers ook in de toekomst optimaal productief blijven? Een inzetbare medewerker levert nu en in de toekomst de meeste toegevoegde waarde. Hij of zij is -veel- productiever dan een minder inzetbare medewerker.

Aan ambities, doelen en plannen met betrekking tot de inzetbaarheid van medewerkers geen gebrek. Het kost meestal weinig moeite om deze op papier te zetten. Herken je dit? Herken je ook dat het realiseren van plannen vaak lastiger is? Hieronder delen we enkele tips die aan de basis staan van optimale inzetbaarheid en productiviteit.

De kortste weg vraagt inzicht in het nu

Ga de huidige situatie onderzoeken. Op welke wijze dragen ons beleid, onze cultuur en de leiderschapsstijl bij aan de gewenste inzetbaarheid? Hoe inzetbaar zijn onze medewerkers momenteel? Als je weet waar je nu staat is het eenvoudiger om de kortste weg naar de gewenste doelen vast te stellen.

Heb niet alleen oog voor de kwaliteit

Betrek medewerkers bij de totstandkoming van de oplossing. Dit leidt tot gedragenheid en zorgt voor een meer effectieve oplossing.

Blijf monitoren

Hoe gaan we vaststellen of de oplossingen werken? Stel objectieve KPI’s vast en blijf deze structureel monitoren. Stuur bij waar nodig.

Activeer medewerkers

Waar machines en software zonder geprogrammeerd te zijn niets kunnen, is dit met medewerkers volledig anders.

“Laat medewerkers gericht nadenken over hun eigen inzetbaarheid. Over de noodzakelijke updates. Over wat hiervoor nodig is”.

Geef medewerkers richting, ruimte en ruggensteun bij het vaststellen van hun eigen plan.

Blijf in gesprek

Doe dit zowel tijdens formele als op informele momenten. Bemoedig, steun en vraag. Hoe staat het met de uitvoering van het plan? Wat is nodig?

(Nog) niet overtuigd?

Wil je voordat je aan de slag gaat bewijs dat inzetbaarheid de productiviteit beïnvloedt? Weten aan welke knoppen je kunt draaien? De ROI vaststellen? Wij maken dit met de KOBADI tool van TNO mogelijk. Neem gerust contact met ons op.