8 Bruisende inzetbaarheidstips

Schrijver

admin

Onderwerp Maakindustrie
Gepubliceerd op

8 december 2022

Als manager momenteel druk met het opstellen van jaarplannen, strategie en budgetten? Natuurlijk staat Duurzame Inzetbaarheid (DI) op jouw programma. Misschien voor het eerst of al sinds een aantal jaren. Maar hoe weet je of je je op de juiste zaken richt? Heb je zicht op alle kansen die benut kunnen worden? Heb je ongelimiteerde middelen? Weet je hoe je effectief en efficiënt inzet op het wegnemen van de grootste risico’s? Alleen als je deze vragen volmondig met ja kunt beantwoorden kun je stoppen met lezen. Lees anders zeker door.

8 Bruisende inzetbaarheidstips

Onderzoek de DI risico’s

Dit is altijd je vertrekpunt. Stel eerst de aanwezige risico’s, knelpunten en ook de aanwezige kansen rondom Duurzame Inzetbaarheid vast. In je organisatie heb je veel gegevens voorhanden, maar vaak worden ze niet gebruikt of niet in de juiste context geplaatst. Deze gegevens geven zicht op mogelijke knelpunten en kansen om de inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. Een chirurg stelt ook eerst een diagnose voordat hij gaat opereren….

Relateer de risico’s aan jouw business

Zet vervolgens de impact van de aanwezige risico’s en kansen af tegen jouw business, jouw strategie en de omgeving waarin je verblijft.

Geen acute pijn? Toch aan de slag!

Duurzame Inzetbaarheid gaat over het voorkomen en beperken van pijn en risico’s. Om een aanrijding te voorkomen heb je preventief geïnvesteerd in veiligheidsvoorzieningen van jouw auto. Toch een aanrijding? Dan verkleinen jouw eerdere investeringen het risico op (blijvend) letsel. Of om met de woorden van Malcom X te spreken “The future belongs to those who prepare for it today.”

Kies gericht!

Stel prioriteiten en maak expliciete keuzes. Houdt het aantal aspecten waarop je je richt beperkt. De kans dat je succes boekt is hierdoor aanmerkelijk groter. Waak voor torenhoge ambities.

Doe het samen!

Zorg ervoor dat je iedereen betrekt en meeneemt. Focus je niet alleen op bijvoorbeeld de oudere medewerkers. Zorg voor een goede informatievoorziening en vraag actief om ieders inbreng.

One size fits no one!

Zorg voor diversiteit. Stem deze dus af op de verschillende doelgroepen in je organisatie. Ervaren versus minder ervaren medewerkers, uitvoerend versus leidinggevend, etc.

Ga en blijf in gesprek

Ga de dialoog met medewerkers aan. Neem leidinggevenden mee in hun essentiële rol. Train ze in het voeren van het juiste inzetbaarheidsgesprek.

Maak duidelijk wat het -ook in €- oplevert

Maak dit zo hard en concreet mogelijk. Waak voor algemeenheden en druk de ROI bij voorkeur uit in harde Euro’s. Maak gebruik van de kracht van Euro’s.

Wij hopen je met deze tips, bruikbare input voor jouw jaarplan te hebben gegeven. Natuurlijk gaan we graag met je in gesprek over het hoe. Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.