Organisaties aan het woord: wel of niet thuiswerken na de coronacrisis?

Schrijver

admin

Onderwerp Algemeen
Gepubliceerd op

27 februari 2023

Als expertisebureau gericht op inzetbaarheidsvraagstukken zien we dat de coronacrisis hier een grote invloed op heeft. Naast de grote economische impact die de crisis met zich meebrengt heeft het ook een stevige impact op de wendbaarheid van organisaties. Of beter gezegd, van medewerkers.

Voor een groot deel van de medewerkers betekent het dat zij hun inzet(baarheid) vanuit het thuisfront ontplooien. Een grote verandering voor de medewerker maar ook zeker voor de organisatie. Niet altijd beschreven maar vrijwel elke organisatie had -ook voor de coronacrisis- een visie en/of eventueel beleid rondom thuiswerken. Zo was bij de ene organisatie thuiswerken een volledig ingeburgerd en vertrouwd fenomeen, terwijl een andere werkgever thuiswerken zelfs categorisch van de hand wees.

Als adviesbureau waren wij nieuwsgierig naar hoe organisaties omgaan met deze nieuwe situatie en of hun beleid en visie over thuiswerken hierdoor is veranderd. Dit vormde de directe aanleiding voor ons onderzoek over thuiswerken onder uiteenlopende bedrijven. 

Heeft het gedwongen thuiswerken als gevolg van de Coronacrisis tot andere inzichten geleid? Wat zijn de verwachtingen van organisaties na de Coronacrisis? Welke verschillen zijn er tussen organisaties? Zal dit een blijvend effect hebben op de inrichting van de organisatie en reden om beleid te ontwikkelen?

Allemaal vragen waar we met dit onderzoek antwoorden op hebben gekregen. Niet een onderzoek onder de thuiswerkers maar juist vanuit organisatieperspectief.

In onze factsheet de voornaamste resultaten uit het onderzoek. Wij hopen hiermee inzicht te geven op de veranderingen die deze crisis met zich meebrengt t.a.v. beleid en het inrichten van organisaties.

Uit de resultaten hebben wij veel kunnen halen en leren. Hierdoor kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn en draagt het bij aan het duurzaam verbeteren van de bedrijfsresultaten. 

Geïnteresseerd in het volledige rapport met alle resultaten? Neem contact met ons op.