De ondernemer verzuipt

Help! De ondernemer verzuipt

De titel van dit artikel had zomaar een boek van Toon Kortooms kunnen zijn. Voor de jonge(re) lezer. Kortooms (overleden op 5 februari 1999) is de schrijver van onder meer de succesvolle streekroman Help! De dokter verzuipt (1968).

Help! De ondernemer verzuipt verwijst naar de huidige tijd. Een tijd waarin ondernemers ervaren dat het steeds lastiger wordt om te ondernemen. Ook een tijd waarin ondernemers overspoeld worden door veel en grote veranderingen. Veranderingen die veelal ingrijpend, complex en in toenemende mate onvoorspelbaar zijn. Een tijd waarin het verschil tussen winst of verlies, succes of falen, aanhaken of afhaken flinterdun is. Het vraagt veel van de ondernemer om het hoofd boven water te houden. Kortom een tijd waarin de uitdagingen vele malen groter zijn dan die in het boek van Kortooms. Een dokter die verliefd wordt op een onderwijzeres. Het kanaal inrijdt en daarmee een heel dorp op stelten zet. Hoe ervoor te zorgen dat je als ondernemer niet verdrinkt? Dat je blijft zwemmen en liefst winnend de finish (doelen) haalt? Waarmee beginnen? In dit artikel wordt de reddingsboei aan ondernemers toegeworpen.

Ondernemen anno nu

De ondernemer van vandaag staat voor grote uitdagingen. Klantbehoeften en eisen zijn sterk aan verandering onderhevig. Zaken die vandaag onderscheidend zijn, vormen morgen de basis en worden als normaal ervaren. Het niet hebben van deze basis leidt tot ontevredenheid en niet tot klanttevredenheid. Voor je het weet sta je op achterstand. De publieke opinie is steeds bepalender en wordt sneller gevormd. De inmenging vanuit Brussel, Den Haag, maar ook vanuit de provinciale en lokale politiek is voelbaar. De politieke koers heeft een groot effect op ondernemen en de ondernemer. De digitale revolutie. Deze is net begonnen en leidt het komende decennium tot meer veranderingen dan de laatste 30 jaar samen. Het zorgt voor de opkomst van nieuwe verdienmodellen. Leidt tot organisaties die fundamenteel anders georganiseerd zijn.

De woordenschat van de manager

Een andere duidelijke aanwijzing voor de veranderende tijd is de managementtaal. Ga met een manager in gesprek en grote kans dat hij het heeft over termen, inzichten en modellen zoals bijvoorbeeld agile werken, scrum, onboarding, engagement en Lean. Over candidate experience, customer experience, employability, return on investment. Termen als eigenaarschap, stakeholders, sustainability komen dagelijks voorbij. Ben je er nog? In de praktijk rolt het ene model over het andere heen. Het is een dagtaak om het allemaal te absorberen. Het gebruiken van deze taal lijkt soms een voorwaarde om als ondernemer serieus genomen te worden. Is dit terecht? Is het nodig om dit als ondernemer allemaal tot je te nemen? Nee, natuurlijk niet. Het spreekwoord oude wijn in nieuwe zakken is zeker op een deel van de managementinzichten van toepassing. Soms is enkel de duiding anders.

 Wat blijft hetzelfde?

Het antwoord hierop is even simpel als voor de hand liggend. Het potentieel van de medewerker in de organisatie. Medewerkers in een organisatie kunnen het verschil maken. Bij medewerkers ligt de oplossing. De oplossing om mee te kunnen bewegen als organisatie, onderscheidend te zijn. Nieuwe markten te kunnen betreden. Dit begint bij mensen. Zijn we het erover eens dat medewerkers klanten bedienen? Medewerkers een deal tot stand brengen. Medewerkers de machines bedienen. Et cetera. De scherpe lezer is het niet ontgaan…. Medewerkers kunnen het verschil maken. Kunnen, omdat het geen vanzelfsprekendheid is. Het gaat verder dan alleen de aanwezigheid van (voldoende) medewerkers. Het vraagt om de aanwezigheid van de juiste mensen. Kwantitatief en kwalitatief. Zie hier uitdaging 1. Uitdaging 2 is het behouden en doorlopend inzetbaar houden van medewerkers. Zingeving, flexibiliteit, autonomie, feedback, steun, diversiteit en (persoonlijk) leiderschap (ondernemerschap) moeten centraal staan.

 De reddingsboei

De medewerker vormt, indien op juiste wijze gecontracteerd en gecommitteerd, de reddingsboei. Het gaat over verbondenheid. Dit is de sleutel naar toekomstbestendig ondernemen. Het is van belang medewerkers te contracteren en committeren met oog voor verschillen in generaties. 

“Succesvol ondernemen begint bij uitblinken in het aantrekken, behouden en inzetbaar houden van bevlogen medewerkers.”

De hiervoor genoemde uitdagingen horen niet alleen thuis op het bordje van de P&O afdeling. Het zijn DE TOPPRIORITEITEN voor elke ondernemer, leider en manager. Het vraagt om bewustzijn. Om anders de wereld inkijken. Soms is het nodig een vastgeroeste visie, een overtuiging te slopen. Bijkomend effect? Ondernemers voelen zich niet langer alleen staan…

Nb. Laten we in onze communicatie de Nederlandse taal niet vergeten en het simpel houden. 

Call Now ButtonBel ons op +31 (0) 85 076 1414