Behandelen zonder diagnose

Behandelen zonder diagnose

Je hebt last van een aantal symptomen en ze blijven steeds terugkeren. In het begin rationaliseer je het weg maar naarmate de symptomen zich uitbreiden en frequenter voorkomen begint er toch een onderbuikgevoel te ontstaan. Je hebt wel een vermoeden waar het mee te maken kan hebben en ergens weet je ook dat er zaken moeten veranderen. 

Maar je besluit iets vreemds. Je laat het niet onderzoeken, geen diagnose, want dat kost waarschijnlijk veel geld of kan confronterend zijn. Wel ga je interventies inzetten waarvan je denkt dat ze samenhangen met de oorzaak van de symptomen. Sommige daarvan zijn wel kostbaar, maar tja..…je moet toch wat.

Na een tijdje is er misschien wel een kleine verandering te merken, maar komt dat door de interventie of zijn er andere factoren die daar een invloed op hebben gehad? En heb je eigenlijk wel de goede interventie ingezet of was er een andere interventie die in dezelfde tijd een beter effect zou hebben gehad?  

Zelf nemen we dit risico niet met onze gezondheid, tenminste de meeste van ons niet. Toch zien we het met grote regelmaat voorkomen in de besluitvoering van organisaties. Signalen zoals een toename van verzuim, afname van productiviteit, groeiende weerstand van medewerkers bij veranderingen in de organisatie en uitstroom van de meest bevlogen en beste medewerkers worden opgemerkt.

Desondanks besluiten veel organisaties niet te onderzoeken waardoor deze symptomen worden veroorzaakt maar zetten lifestylecoaches in, medewerkers mogen een bedrag aan zichzelf besteden onder het mom van duurzame inzetbaarheid en we gaan allemaal fietsend achter de PC zitten. Allemaal interventies die heel goed en effectief kunnen zijn mits dat de oorzaak is van de symptomen. Zonder diagnose zal je het nooit weten. 

Het in kaart brengen van de oorzaken die samenhangen met dit soort signalen hoeft geen grote onderneming te zijn zoals veel organisaties denken. Een risicoanalyse op een aantal gebieden kan inzichtelijk maken waar de oorzaken liggen en welke interventies geïndiceerd zijn. Daarbij kan ook inzichtelijk gemaakt worden wat de huidige verspilling is en welke opbrengsten een interventie geeft. Met onze risicoanalyse wordt duidelijk wat de oorzaak is, welke ‘behandeling’ nodig is én wat deze oplevert. Een plan van aanpak, die zich in onze gezondheidszorg al heeft bewezen.  

En mocht uw organisatie geen symptomen hebben, zie het dan als een preventieve health check. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Call Now ButtonBel ons op +31 (0) 85 076 1414