Verzuimreductie

Het terugdringen van verzuim gaat verder dan alleen een curatieve aanpak. Bij een hoog verzuim spelen vaak andere oorzaken mee. Waardoor wordt het verzuim veroorzaakt? Wat is het aanwezige beleid? Hoe pakken leidinggevende hun rol bij verzuim?
En hoe doen de intern casemanagers dit?
Wij onderzoeken en analyseren de oorzaken van verzuim en formuleren praktische en heldere adviezen.
Natuurlijk ondersteunen we ook bij de implementatie van de verbeteringen en meten we de effecten.
Dit alles zorgt voor een andere kijk op ziekteverzuim:
we zetten in op het voorkomen en kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
Daarbij ondersteunen wij praktisch met onderstaande diensten.

Verzuimreductie

Het terugdringen van verzuim gaat verder dan alleen een curatieve aanpak. Bij een hoog verzuim spelen vaak andere oorzaken mee. Waardoor wordt het verzuim veroorzaakt? Wat is het aanwezige beleid? Hoe pakken leidinggevende hun rol bij verzuim? En hoe doen de intern casemanagers dit?
Wij onderzoeken en analyseren de oorzaken van verzuim en formuleren praktische en heldere adviezen.
Natuurlijk ondersteunen we ook bij de implementatie van de verbeteringen en meten we de effecten.
Dit alles zorgt voor een andere kijk op ziekteverzuim: we zetten in op het voorkomen en kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
Daarbij ondersteunen wij praktisch met onderstaande diensten.

Verzuimbeleid

Een preventieve en curatieve aanpak van verzuim begint bij beleid. Welke afspraken maak je daarover én binnen welke kaders? Dit leg je vast in een verzuimbeleid. Dit geeft houvast om verzuim terug te dringen. Nog geen (actueel) verzuimbeleid? Geen probleem, daar helpen we je graag mee.
Neem contact op voor een afspraak

Verzuimtraining leidinggevenden

De rol van de leidinggevende is cruciaal in het verloop van verzuim. Hoe zorg je ervoor dat je leidinggevende alle mogelijkheden benut en kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving? Wij trainen leidinggevende zodat zij optimaal hun rol inzetten om verzuim terug te dringen. Dit doen wij door maatwerktrainingen die aansluiten op het (verzuim)beleid van de organisatie. Meer weten?
Klik hier voor meer informatie

Coaching casemanagers

Casemanagers zijn vaak de vraagbaak in de organisatie op het gebied van verzuim. Toch kan het zijn dat ook zij vastlopen in een verzuimcasus of behoefte hebben aan ondersteuning in hun rol. Met praktische maatwerk begeleiding zorgen we dat de casemanager zich verder ontwikkeld.
Mail ons voor de mogelijkheden

Call Now ButtonBel ons op +31 (0) 85 076 1414