duurzame

inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan over de vaardigheden, voorwaarden en mogelijkheden beschikken om vitaal hun werk te kunnen uitvoeren. 

Zij hebben daar goede condities voor nodig, zoals de juiste arbeidsomstandigheden, maar ook de eigen attitude en motivatie spelen daarbij een rol. Een arbeidsleven lang inzetbaar zijn, is daarmee de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de medewerker.

Dit betekent dat meerdere factoren van invloed zijn op de vitaliteit en inzetbaarheid van de medewerker. Tussen deze factoren ligt een samenhang, indien één van de factoren verandert zal dat gevolgen hebben voor andere factoren en daarmee de vitaliteit. Om de inzetbaarheid van medewerkers duurzaam te vergroten zal een integrale aanpak dus nodig zijn.

 

Er wordt vaak gesproken over duurzame inzetbaarheid alsof alleen in de toekomst de vruchten ervan geplukt zouden kunnen worden maar dat is een zeer onterechte opvatting. Indien de juiste factoren aanwezig zijn, dan heeft dat directe gevolgen in het nu. De huidige inzetbaarheid, vitaliteit en wendbaarheid van medewerkers, en daarmee de organisatie, neemt toe. Net als arbeidsvreugde en bevlogenheid leidt dat tot o.a. een aantoonbaar hogere productiviteit en klanttevredenheid. Er zal een grotere bijdrage zijn aan de organisatiedoelstellingen, innovatie en de bedrijfscontinuïteit. Het investeren in duurzame inzetbaarheid loont dus voor nu èn later, voor werkgever èn medewerker.

 

Bruis ondersteunt organisaties bij het in kaart brengen van factoren die de inzetbaarheid van de medewerkers beïnvloeden. Wij doen dit door (wetenschappelijk onderbouwd) onderzoek en risicoanalyse, gebaseerd op maatwerk aan de hand van de vraagstelling, organisatiedoelstellingen en soort organisatie.

Op basis van de analyse wordt een rapport met een plan van aanpak, een integraal inzetbaarheidsplan, opgesteld waarin pragmatische adviezen en benodigde interventies zijn opgenomen die uw organisatie kan inzetten.

Eventuele interventies zullen door de voorafgaande analyse effectief en doelgericht zijn. Bruis zal u ondersteunen om dit proces te begeleiden, te bewaken en de juiste partners voor de gewenste interventies te vinden.

 

Verandering begint met kennis, daarom verzorgen wij ook, in-company, trainingen rondom duurzame inzetbaarheid voor directie, raad van bestuur, managers, OR en medewerkers. In de trainingen krijgen de deelnemers meer inzicht in duurzame inzetbaarheid en wat dit betekent voor zichzelf en hun organisatie. Zij hebben daarna kennis van de factoren op zowel organisatie- en medewerkersniveau die de inzetbaarheid beïnvloeden en hoe deze met elkaar samenhangen. Wij zijn ervan overtuigd dat het vergroten van kennis draagvlak creëert op alle niveaus in de organisatie. Het vergroot het inzicht in de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen op het gebied van (duurzame) inzetbaarheid.

Bruis...

nu en later

Onze diensten nog even op een rij:

  • Bedrijfsanalyse en integraal plan van aanpak

  • Strategische advisering, begeleiding en ondersteuning

  • Return of Investment (ROI)

  • Trainingen duurzame inzetbaarheid - in-company -

 

Wij zijn opgenomen in het Register Consultant Duurzame Inzetbaarheid (RCDI®).

 

Wilt u ook een bruisende organisatie? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden graag uw vragen.

© Bruis® |  Design Creative Impact Point