Verzuim reduceren? Stop het domino-effect!

Er wordt al veel geschreven over verzuim en de factoren die hier invloed op hebben. Onder andere vanwege de financiële gevolgen voor de werkgever en het verlies van productiviteit gecombineerd met een krappe arbeidsmarkt. Met regelmaat krijg ik de vraag; hoe krijg ik het verzuim omlaag?

Hier zijn meerdere factoren van invloed op en het is dan van belang om daarin meer inzicht te krijgen. Er bestaat nu eenmaal niet de ‘one-fits-all’-oplossing. 

Maar toch zijn de resultaten van onderstaand onderzoek door van Woerkom, M., Bakker, A.B. & Nishii, L.H. (2016) goed om even te delen omdat deze aantoonbaar samenhangen met verzuim.

Uit dit onderzoek blijkt dat wanneer werknemers positief ondersteund worden in hun sterke punten door hun leidinggevende, het verzuim lager ligt dan bij werknemers die dat niet krijgen (zie onderstaand figuur uit het onderzoek).

Bron: van Woerkom, M., Bakker, A.B. & Nishii, L.H. (2016). Accumulative job demands and support for strength use: Fine-tuning the job demands-resources model using conservation of resources theory. Journal of Applied Psychology, 101 (1) 141-150.

Het meest opmerkelijke aan de resultaten is dat een toename van emotionele werkdruk geen significante invloed heeft op de toename van het verzuim bij deze medewerkers. Dat terwijl de collega’s die zich niet gesteund voelen wel een vele malen grotere toename hebben bij een hogere emotionele belasting in het werk. Naast een lager verzuim doet de groep met veel support het beter in prestaties, innovatie en is de sociale steun onder de collega’s groter. En zo is de cirkel rond, want medewerkers die meer sociale steun ervaren van collega’s hebben meer arbeidsvreugde en hebben minder kans op een burn-out of ander verzuim. Zo stop je dus een domino-effect binnen de organisatie.

Veel organisaties richten zich in functioneringsgesprekken op de ‘gap’ die de medewerker heeft ten aanzien van de functieomschrijving; wat kan hij/zij nog niet goed in haar functie? Maar is het niet zinvoller om het gesprek te richten op de sterke punten van de medewerker en vanuit een positieve invalshoek te bekijken hoe deze ingezet kunnen worden? In elk geval zal het een positief effect hebben op het verzuim, voornamelijk bij een hoge werkdruk. 

Benieuwd hoe u uw verzuim kan verminderen? Welke factoren binnen de organisatie daar invloed op hebben en dat pragmatisch kan aanpakken? Neem contact met ons op dan gaan we samen aan de slag!

 

Call Now ButtonBel ons op +31 (0) 85 076 1414