intrinsieke motivatie vergroten

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is de motivatie die uit de medewerker zelf komt. De medewerker streeft resultaten na omdat hij dit graag wil. Omdat de medewerker dit van binnenuit als belangrijk ervaart, hij het leuk vindt, et cetera. De intrinsiek gemotiveerde medewerker wordt sterk minder, of in het geheel niet gedreven door externe prikkels, de zogenaamde extrinsieke motivatie. Extrinsiek gemotiveerde medewerkers worden gedreven door externe prikkels, bijvoorbeeld beloning of de tegenhanger hiervan straf.

Het hoeft geen uitleg dat intrinsieke motivatie in de meeste gevallen leidt tot de beste uitkomsten. Tot continuïteit. Immers werken mensen met meer plezier.

Pijlers onder intrinsieke motivatie

Er liggen drie pijlers ten grondslag aan intrinsieke motivatie

  • Autonomie
  • Vakbekwaamheid
  • Doel / zingeving van het werk

Onder autonomie verstaan we de vrijheid om het werk naar eigen zicht in te delen. Om besluiten te nemen, de werkvolgorde te bepalen, prioriteiten te stellen et cetera.

Vakbekwaam is de medewerker die zijn of haar functie volledig beheerst. De medewerker heeft de juiste competenties en excelleert in zijn werk.

Het doel van het werk is voor de medewerker belangrijk. Hij ziet een duidelijke meerwaarde van zijn rol en ervaart deze als zinvol. Ook het bijdragen aan de organisatiedoelen draagt bij aan de zingeving.

“Het vergroten van intrinsieke motivatie is geen rocket science.”

Vergroten intrinsieke motivatie

Het is eenvoudig en door elke leidinggevende te realiseren. Het is zaak aan de juiste knoppen te draaien. Hieronder de do’s en de don’ts.

Autonomie

Vinkje BruisGeef de medewerker aan wat het einddoel is en laat hem zelf de weg daarnaartoe invullen. Je geeft richting, ruggensteun en vooral ruimte.

kruis BruisHoe verleidelijk dit ook kan zijn en misschien zelfs bevorderlijk voor de snelheid. Neem het niet van de medewerker over. Doe je dit wel zal de autonomie niet toenemen. Mogelijk zelfs afnemen.

Vakbekwaamheid

Vinkje BruisGeef positieve feedback. Heb oog voor de goede prestaties van de medewerker. Benadruk deze. Natuurlijk is het ook belangrijk om mogelijkheden te bieden om de competenties doorlopend te blijven ontwikkelen.

kruis BruisSla niet door in de positieve feedback. Blijf oprecht!

doel/zingeving

Vinkje BruisInformeer de medewerker over het einddoel. Betrek hem ook bij het vaststellen van de eigen subdoelen en verduidelijk welke rol de medewerker hierin heeft. Communiceer voortdurend over de resultaten. Waar staan we ten opzichte van het einddoel?

kruis Bruis Betrek de medewerker niet alleen voor de bühne. Je geeft de medewerker invloed en je doet er als leidinggevende ook daadwerkelijk iets mee.

Veel succes. Wedden dat het je lukt!

Call Now ButtonBel ons op +31 (0) 85 076 1414