Bruis Duurzame inzetbaarheid

Gaan we het anders doen?

Langer doorwerken leidt tot recordaantal WIA-uitkeringen. Zo luidt de kop van een artikel op ornet.nl. In het artikel wordt melding gemaakt van het feit dat er in 2019 44.600! nieuwe WIA-uitkeringen zijn geregistreerd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn volgens het UWV en minister Koolmees, het verdwijnen van de VUT regelingen in cao’s en de gestegen pensioenleeftijd. 

Is deze verklaring juist?

In relatie tot oudere medewerkers is deze verklaring zeker aannemelijk. De VUT-regeling was natuurlijk (een niet onprettige) ontziemaatregel. Een goede manier om medewerkers die niet, of verminderd inzetbaar waren op een nette manier te laten afvloeien. Dus zonder een beroep te hoeven doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De verklaring voor het gestegen aantal WIA-uitkeringen wordt in het artikel niet gelegd bij een onvoldoende focus op duurzame inzetbaarheid. Wel wordt -terecht- gesteld dat duurzame inzetbaarheid een verantwoordelijkheid is van werknemers en werkgevers. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat duurzame inzetbaarheid wel impact heeft.

Duurzame inzetbaarheid; geen eenvoudige opgave!

Het inzetbaar houden van (oudere) medewerkers is geen eenvoudige opgave. Hier een start mee maken als de medewerker in de nadagen van zijn werkzame leven zit is (meestal) kansloos. Als dan ook de ontziemaatregel (VUT) verdwijnt en er juist sprake is van het langer moeten doorwerken, is de toename van het aantal WIA-uitkeringen niet verrassend. Had de overheid voor wat betreft de oudere medewerker haar verantwoordelijkheid moeten pakken? 

Gaan we het anders doen?

Het ombuigen van het sinds 2016 gestegen aantal WIA-uitkeringen vraagt om een andere benadering. 

“Duurzame inzetbaarheid start op de eerste werkdag”

Werk maken van duurzame inzetbaarheid start bij aanvang van het dienstverband. Dit geeft de grootste kans op succes. Het is belangrijk dat de wederzijdse rol en verantwoordelijkheden helder zijn. De werkgever stimuleert, faciliteert en ondersteunt. De medewerker is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en handelt hiernaar. Centraal staat een goede dialoog. Inzetbaarheid en de zorg hiervoor maken onderdeel uit van de cultuur. Door vol in te zetten op (duurzame) inzetbaarheid neemt onder andere het ziekteverzuim af. Het leidt tot een sterk verminderde WIA instroom. Overigens pleiten wij ook voor een actieve rol van de overheid. Het omvormen van de huidige transitieregeling tot een doorlopend inzetbaarheidsbudget is een goede eerste stap.

Ga jij voor de beste uitkomst?

Werk maken van de (duurzame) inzetbaarheid leidt altijd tot betere uitkomsten. Werknemer en werkgever plukken hier de vruchten van. Weten hoe? Waar te beginnen? Wat wel en wat niet werkt? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. We vertellen je alles over onze unieke aanpak.

Call Now ButtonBel ons op +31 (0) 85 076 1414