Duurzaamheidsbeleid vergroot

Duurzaamheidsbeleid vergroot slagkracht op de arbeidsmarkt

Dit artikel belicht de relatie tussen duurzaamheid en succes op de arbeidsmarkt.

Het heeft een aanloop nodig gehad maar vandaag de dag is vrijwel elke organisatie gericht op duurzaam ondernemen. In de meeste gevallen is dit ingegeven door een maatschappelijk bewustzijn en de zorg voor latere generaties. Ook ondervinden organisaties een -in deze context- positieve tucht van de markt. Steeds meer afnemers betrekken in hun besluitvorming om tot de aankoop van producten of diensten over te gaan, ook de wijze waarop de leverancier omgaat met het milieu, de natuur en haar omgeving. Feitelijk dus de manier waarop invulling wordt gegeven aan duurzaam en verantwoord ondernemen. Dit is een goede ontwikkeling en onomkeerbaar. Duurzaamheid en MVO blijven hot!

Duurzaamheid en het binden van medewerkers

Het duurzaamheids- en MVO beleid van organisaties spelen ook in toenemende mate een rol in de besluitvorming van werknemers. Dit voor wat betreft de vraag of zij zich aan een organisatie willen verbinden. Of hieraan verbonden willen blijven. Generatie Z (geboren vanaf ca. 2000) hecht hier zelfs buitengewoon veel waarde aan. Bij voorkeur zien zij dit graag vertaald naar de eigen rol.

“Welke invloed en bijdrage heb ik als werknemer bij bedrijf X hierop en aan?” 

Dit moet terugkomen in de propositie van werkgevers. Organisaties die hier een goede invulling aan geven en dit juist uitdragen hebben -meer dan- een streepje voor.

Focus op duurzame inzetbaarheid

“Kwestie van tijd voordat klanten het beleid rondom duurzame inzetbaarheid meenemen in hun besluitvorming en/of auditing.”

Meestal zonder dat het zo genoemd wordt, richt de besluitvorming van werknemers om zich aan een organisatie te verbinden of hieraan verbonden te blijven, zich ook op het beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. “Hoe ziet mijn werk-privé balans eruit? Hoe staat de organisatie tegenover een papadag? Welke ondersteuning en faciliteiten krijg ik in mijn ontwikkeling? Welke ontwikkeling kan ik doormaken?” Deze en vergelijkbare items spelen een voorname rol. Ook hiervoor geldt dat organisaties die zich hierin onderscheiden, succesvoller zijn op de arbeidsmarkt.

 

Call Now ButtonBel ons op +31 (0) 85 076 1414