condities duurzame inzetbaarheid

Ben jij je er als werkgever van bewust wat je zelf kunt doen om betrokken en bevlogen medewerkers te krijgen? Kunnen jouw werknemers zich bijvoorbeeld voldoende ontwikkelen? Voelen ze zich veilig op de werkvloer en in hoeverre worden ze betrokken bij belangrijke beslissingen?

Allemaal zaken die van invloed zijn op het welbevinden van de werknemer. Wij helpen je om als werkgever hierin stimulerend en faciliterend op te treden. Om zo een cultuur te creëren die duurzame inzetbaarheid volledig ondersteunt.

Eigenaarschap
Wil je dat je medewerkers proactief zijn, kritisch naar hun leefstijl kijken en nadenken over hun toekomst? Pas wanneer ze eigenaar zijn van hun eigen inzetbaarheid, zullen medewerkers investeren in hun loopbaan. Ons model gaat hierbij uit van zes eigenschappen:

1. Bevlogenheid
2. Veerkracht
3. (Vak)bekwaamheid
4. Wendbaarheid
5. Verbondenheid
6. Vitaliteit

De mate waarin deze eigenschappen bij een medewerker aanwezig zijn, is bepalend voor de vraag of een werknemer duurzaam inzetbaar is. Bruis faciliteert bij het versterken van deze eigenschappen.

Cultuur & leiderschap
Welke cultuur heerst er binnen jouw organisatie? Naast de DI-condities en het eigenaarschap is ook de stijl van leidinggeven en de bedrijfscultuur van belang. Is dat een cultuur waar duurzame inzetbaarheid een thema is? Worden medewerkers hierin gestimuleerd? Als leidinggevende ben je (mede-)verantwoordelijk voor de cultuur binnen je organisatie.

Dialoog
Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan binnen een organisatie. Optimalisatie van inzetbaarheid kan niet zonder een goed, open gesprek. Dit is dan ook de middelste cirkel in ons model. Een vruchtbare dialoog vraagt om een veilig werkklimaat en leidt uiteindelijk tot het maken van gerichte acties en afspraken.

Roi duurzame inzetbaarheid

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?
Inzetten op duurzame inzetbaarheid is een investering, maar de opbrengsten en besparingen zijn uiteindelijk groter. Uiteraard wil je als leidinggevende weten wat deze investering je gaat opleveren. Beloftes als minder ziekteverzuim en productievere werknemers zijn mooi, maar wij maken jouw Return on Investment (ROI) liever inzichtelijk. Dat doen we aan de hand van de KOBADI-tool. Klik hier om meer te lezen over de KOBADI tool.

Onze werkwijze
Bruis maakt graag kennis met jou(w organisatie). Tegen welke uitdagingen loop jij aan bij de verdere ontwikkeling van je organisatie? Hoe staat het bijvoorbeeld met de inzet van je medewerkers, het ziekteverzuim en de flexibiliteit? Kortom, hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie?

Bruis helpt jou om al die zaken inzichtelijk te maken en om vervolgens stappen te zetten. We kiezen daarbij voor een integrale aanpak op maat. Om het noodzakelijke draagvlak te creëren, is het belangrijk om direct alle stakeholders te betrekken. Van directie tot OR en van leidinggevenden tot HR.

I Move – methode
I Move staat voor Motiveren, Onderzoeken, Vaststellen en Effectueren. Deze methode beschrijft onze modulaire werkwijze. In het verbeteren van de inzetbaarheid zijn de medewerker en de organisatie allebei aan zet. Onze aanpak hebben we hier volledig op ingericht. We trappen af met een DI-scan van de organisatie en een onderzoek naar de inzetbaarheid van medewerkers. De verkregen inzichten gebruiken we om samen met de opdrachtgever een plan van aanpak op maat op te stellen. De medewerker ontvangt een persoonlijk rapport. De inhoud hiervan is afgestemd op het te voeren inzetbaarheidsgesprek en voor het opstellen van een persoonlijk inzetbaarheidsplan.

Ons doel? Een effectieve, op maat gemaakte methodiek waar de organisatie nog jaren gebruik van kan maken.

Onderzoek
Effectiviteit is het sleutelwoord. Het leidt tot de beste resultaten. Dit vraagt om een goed beeld van de huidige status van duurzame inzetbaarheid in de organisatie. Aan de hand van ons Bruis Model [LINK] maken we alle elementen inzichtelijk. Het geeft een betrouwbaar beeld van de huidige situatie. Dat is nodig om de ambities en doelen vast te stellen.

Plan van aanpak
De DIirigent is een unieke tool waarmee we de verkregen inzichten in de onderzoeksfase omzetten naar de juiste focus. Met de DIrigent ben je verzekerd van de meest effectieve aanpak.

Op één A4’tje leggen we vast welke ambities de organisatie heeft, waar de focus ligt, welke interventies ingezet worden en wie wat en wanneer oppakt.