arbeidsdeskundig

advies

In elke organisatie komt verzuim voor en dat brengt voor de werkgever en werknemer rechten en plichten met zich mee. 

Deze zijn o.a. vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) en het UWV bewaakt het nakomen hiervan. Wij ondersteunen u in het voldoen aan deze rechten en plichten maar denken vooral met u mee in pragmatische oplossingen.

 

Door de combinatie van onze (para)medische en arbeidsdeskundige achtergrond zijn wij dé specialist in verzuim, arbeidsbelasting en op het gebied van sociale wet- en regelgeving. Onze brede benadering is pragmatisch en oplossingsgericht. Zo kan een arbeidsdeskundig onderzoek u duidelijkheid bieden gedurende het verzuim.

 

Een arbeidsdeskundig onderzoek beantwoordt de vraag of een medewerker, nu of later, kan terugkeren in de eigen functie. Wellicht zijn er aanpassingen nodig om dit mogelijk te maken. Tevens worden andere re-integratiemogelijkheden binnen of buiten de organisatie onderzocht. Onze arbeidsdeskundige voert gesprekken met alle betrokkenen gecombineerd met een werkplekonderzoek. Vervolgens wordt de arbeidsbelasting in kaart gebracht en gewogen met de belastbaarheid van de medewerker. Onze arbeidsdeskundige zal op basis daarvan een onafhankelijk en objectief onderbouwd arbeidsdeskundig rapport opstellen. In dit rapport worden de re-integratiemogelijkheden benoemd en beargumenteerd.

Naast arbeidsdeskundige onderzoeken bieden wij nog andere diensten. Heeft u als werkgever een complexe verzuimcasus of wilt u op regelmatige basis ‘sparren’ over uw verzuimdossiers?

Onze arbeidsdeskundige kan u ondersteunen en adviseren in het benutten van re-integratiemogelijkheden en loonwaarde. Ook is het mogelijk dat uw medewerker in gesprek gaat met onze arbeidsdeskundige en deze begeleidt gedurende het verzuim naar re-integratie.

De inrichting van een werkplek, het werkgedrag van de medewerker en de arbeidsbelasting kunnen van invloed zijn op de gezondheid en vitaliteit van uw medewerker. Door het uitvoeren van een werkplekonderzoek kunnen we knelpunten vaststellen en krijgen u, en uw medewerker, gericht advies om verzuim te voorkomen of re-integratie te bespoedigen.

Een scherpe blik helpt je verder

Onze diensten nog even op een rij: 

  • Arbeidsdeskundig onderzoek (spoor 1 en 2)

  • Werkplekonderzoek

  • Arbeidsdeskundige ondersteuning voor werkgever bij verzuim

  • Individuele arbeidsdeskundige coaching voor medewerkers: preventief en curatief

 

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en de Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).

 

Zoekt u een arbeidsdeskundige of wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen we u graag verder.

© Bruis® |  Design Creative Impact Point